LogoHG

tekst 4Over het Archimedisch punt van het christelijk geloof…
De Griekse filosoof Archimedisch schijnt eens gezegd te hebben: ‘Geef mij een vast punt en ik kan zelfs de wereld uit haar voegen tillen’. Die woorden zijn herkenbaar voor iedereen die worstelt met de grote vragen van het leven – ‘Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe?’ – en alle verdere vragen die daar weer uit voort komen.

Zolang er geen vast uitgangspunt is waar je van opaan kunt en vanwaaruit je naar verdere antwoorden op zoek kunt, wordt onze zoektocht een eindeloze en oeverloze bezigheid. Wil ons wereldbeeld niet van toevalligheden aan elkaar hangen, dan moet er een kader zijn, een richting, een uitgangspunt van waaruit alles zijn betekenis krijgt: een archimedisch punt.
Christenen geloven dat hun wereldbeeld zo´n archimedisch punt heeft. Een vast uitgangspunt van waaruit heel hun geloof z´n samenhang en betekenis krijgt en waarop heel dat geloof gebaseerd is. Een uitgangspunt dat ook kritisch onderzocht en bevraagd mag worden door niet-  of andersgelovigen om te kijken of het werkelijk hout snijdt. Dat archimedische punt van het christelijk geloof is echter verassend genoeg geen idee of opvatting (waarover je van mening kunt verschillen) maar het is een persoon (waarmee je kennis kunt maken): de persoon Jezus van Nazareth.
Wat maakt het christelijk geloof geloofwaardig? Om die vraag te beantwoorden moet je niet in de eerste plaats op zoek gaan naar allerlei detailvragen bij de Bijbel of bij het christelijk geloof maar moet je doorstoten naar de kern: de persoon van Jezus van Nazareth zoals we die leren kennen via de verhalen in de Bijbel. Wie door Hem overtuigd wordt, kan ook in het geloof met veel open vragen leven. Zonder Hem als archimedisch punt wordt de christelijke levensovertuiging al snel een kaartenhuis dat bij de eerste de beste kritische vraag ineen kan storten.