LogoHG

tekst 9Over de eerste en belangrijkste stap…
Geloven is daarmee ten diepste niets meer dan Jezus Christus vertrouwen en uit zijn woorden leven. Het heeft weinig te maken met het beargumenteren van opvattingen en innemen van posities. Het is eerder het verkennen van de ruimte van Gods nabijheid waarin Jezus verkeerde en waarin Hij ons uitnodigt. Hij zei immers: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
Er was eens een zendeling die in het oerwoud de weg kwijtraakte. Na enkele uren rondgedwaald te hebben trof hij uiteindelijk op een open plek een afrikaan aan die voor zijn hut zat. Omdat hij de taal sprak, kon de zendeling duidelijk maken dat hij verdwaald was. Hij vroeg de donkere man of deze hem de weg terug kon wijzen naar de bewoonde wereld.
Zonder een woord te zeggen stond de afrikaan op en begon met zijn kapmes een pad door het oerwoud te banen. De zendeling volgde. Er verstreek een half uur en ze vorderden gestaag, maar er was nog geen spoor van een pad te bekennen. Ondertussen kapte de man voor hem onverstoorbaar verder. Er verstreek een uur en nog één en nog één. En nog steeds geen spoor van een pad of een verharde weg. Uiteindelijk verbrak de zendeling het stilzwijgen en vroeg: ´Waarom zie ik nog steeds geen weg?´ ´Bwana, meneer,´ antwoorde de afrikaan: ´Er is hier geen weg. Ik ben de Weg.´
Dat is wat geloven ten diepste inhoudt. Jezus Christus volgen door dicht bij hem te blijven. Dat kan nog steeds. Want Hij is niet dood maar opgestaan: hij leeft. Door zijn woorden te lezen leer je hem steeds beter kennen en groeit het geloof diep binnen in je. In het gebed kun je met hem in contact treden en hem uitnodigen je leven binnen te komen. Dat is de eerste en tegelijkertijd ook de belangrijkste stap die het geloof van je vraagt. Hem uitnodigen je leven binnen te komen zodat hij ook voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven wordt.