LogoHG

tekst 1De Bijbel vertelt ons het verhaal over Gods geschiedenis met deze wereld. Op de eerste bladzijdes lezen we hoe mooi en goed God deze wereld geschapen heeft. Maar ook hoe het kwaad de wereld binnengedrongen is en heel de schepping in zijn greep heeft gekregen.

De rest van de Bijbel is eigenlijk één groot verslag van Gods reddingsplan voor deze wereld. De komst van zijn zoon Jezus Christus en zijn dood aan het kruis vormen hiervan het hoogtepunt. Op de laatste bladzijdes van de Bijbel lezen we tenslotte over de toekomst die God voor deze wereld in gedachten heeft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Pas wanneer het zover is, zal Gods reddingsplan voltooid zijn.
Al met al een indrukwekkend verhaal over een God die zijn wereld en zijn mensen trouw blijft. Er alles voor over heeft dat zijn Schepping weer zal zijn zoals Hij haar ooit bedoeld had, zelfs zijn eigen Zoon. Een indrukwekkend verhaal met een boodschap van hoop voor deze wereld die haast te mooi lijkt om waar te zijn. Dat is dan ook de vraag waar veel mensen tegenaan lopen bij een kennismaking met de Bijbel en het christelijk geloof. De eenvoudige vraag: ´Het klinkt allemaal heel mooi. Maar is het nu ook waar? En hoe kan ik dat weten?´
Als u zich in deze vraag herkent, is dit boekje voor u. Bedoeld als een steuntje in de rug bij een zoektocht naar God. Het bestaat voornamelijk uit gedachten en overwegingen die mijzelf in de loop van de tijd geholpen te hebben om houvast te vinden in die Bijbelse boodschap. Ik deel ze met u als lezer in de hoop dat u er ook wat aan zult hebben.