LogoHG

tekst 7Over de keuze waar hij ons voor plaatst…
De onmiddelijkheid en het gezag waarmee Jezus sprak over God, over zichzelf en over ons mensen plaatst ons uiteindelijk dus voor een keuze. Of Jezus had gelijk en was wie Hij zei te zijn: ‘de Zoon van God’…

Dan valt alles op zijn plaats en begrijpen we waarom hij zo sprak en handelde. Of Jezus was een religieuze maniak met grootheidswaanzin waar we ons maar beter verre van kunnen houden. Dan valt echter moeilijk te begrijpen hoe gelovigen de eeuwen door juist in deze persoon kracht en inspiratie hebben gevonden en hoe zijn woorden de wereld blijvend veranderd hebben. Uiteindelijk komen wij, al lezend in de verhalen over Jezus Christus, dus voor dezelfde keuze te staan als zijn tijdgenoten: geloven we zijn woorden – ook de woorden over zijn eigen identiteit en missie – of niet?
Verassend genoeg zou – voor wie zich werkelijk in hem verdiept heeft – ‘niet geloven’ wel eens de moeilijkste optie kunnen zijn. De zeggingskracht van Jezus’ woorden en daden en de betrouwbaarheid van de berichten over zijn opstanding kunnen we ook na 2000 jaar immers maar moeilijk ontkennen. We kunnen ze hoogsten negeren.
De vraag is echter of we dat willen. Want zonder Jezus Christus is het christelijke perspectief van hoop voor deze wereld inderdaad te mooi om waar te zijn. Waarom zou je geloven dat er een liefhebbende God bestaat die aan deze wereld een toekomst wil geven? Waarom zouden dat niet allemaal inbeeldingen van de menselijk geest kunnen zijn, ‘opium voor het volk’, projecties van het oermenselijke verlangen naar zekerheid? Vanuit wat we in de wereld om ons heen zien is er weinig reden om die christelijke boodschap van hoop geloofwaardig te vinden. Cynisme lijkt dan eerder op zijn plaats.
Maar wanneer we ons richten op het verhaal over en de woorden van Jezus Christus verliest het cynisme zijn grip op ons leven. Want hij sprak als iemand die die liefhebbende God van dichtbij kende alsof hij kind bij Hem aan huis was. Hij sprak over zijn missie op aarde alsof God inderdaad bezig was deze wereld te redden. Wanneer we ons niet van Hem af kunnen maken als een goedkope religieuze oplichter, dan is Hijzelf de belangrijkste aanwijzing dat de God van de Bijbel bestaat en deze wereld inderdaad niet vergeten is. Eigenlijk precies zoals Jezus zelf zei: ´Wie mij ziet, heeft de Vader gezien.´