LogoHG

Tienerpreek

TIENERPREEK

Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er iedere maand (behalve in de zomervakantie) in onze kerk de: '10-erpreek'!

Hoe een 10-erpreek werkt? 10-ers komen naar de kerk. Vóór de preek gaan we de kerk uit en lopen we samen naar gebouw Reflex (in de Langestraat), waar we de 10-erpreek houden.

De ‘preek’ wordt afwisselend door een van ons gegeven (onze namen: zie onder).

De preek gaat er bij ons vaak anders aan toe dan in de kerk: interactief, soms met opdrachten, soms door gesprekken in groepjes en vaak creatief en verrassend.

Zo proberen we de bijbelse boodschap op allerlei manieren dichtbij het leven van onze 10-ers te brengen.

We hopen alle 10-ers die afscheid hebben genomen van de zondagsschool terug te gaan zien bij de 10-erpreek. En natuurlijk ook alle andere jongeren tot en met 17 jaar! Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook altijd welkom!

We vinden het fijn als ouders hun kinderen stimuleren om naar de 10-erpreek te gaan.

Dit zijn de data waarop de 10-erpreek dit seizoen gehouden wordt:

26 september 2021
10 oktober 2021
14 november 2021
12 december 2021
13 februari 2022
20 maart 2022
10 april 2022
8 mei 2022
12 juni 2022

In de week voor de 10-erpreek sturen we een herinneringsbericht op whatsapp zodat je het niet kunt vergeten. Ouders die daar prijs op stellen, nemen we ook graag op in onze aparte appgroep voor de ouders. Daarnaast kun je de data ook op de zondagsbrief vinden.

Tot slot. Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Anja Monster. Bedankt voor jouw inzet voor het 10-erpreekwerk! Vele jaren heeft Anja zich ingezet voor de tieners en konden de tieners altijd rekenen op een enthousiaste preek met diverse opdrachten.
Lianne Maijers en Mieke den Hartog komen het team versterken, waar wij erg blij mee zijn. Ook zal Leander van Waardenburg een aantal keer het serieuze gedeelte op zich nemen.

Groeten van het 10-erpreekteam en tot snel bij de tienerpreek,
Arco Bijl, Willy Koster, Lianne Maijers, Mieke den Hartog en Leonie van Bommel