LogoHG

(een scala aan toerustingsmogelijkheden: maak er gebruik van!)

Als gemeente willen we diverse mogelijkheden aanbieden aan leden en belangstellenden om onderwezen of toegerust te worden. Toerusting wil zeggen: door middel van onderwijs en training mensen klaar- en gereedmaken voor hun taak en uitruisten met wat ze nodig hebben om als christen te leven en geestelijk te groeien.Alle vormen van toerusting die we willen aanreiken zijn opgenomen in een toerustingsplan dat inmiddels door de kerkenraad is goedgekeurd. Het doel ervan is: zoveel mogelijk (volwassen) gemeenteleden door praktijkgericht onderwijs toerusten tot geestelijke volwassenheid en tot dienstbetoon in kerk, huwelijk/gezin en maatschappij.
Uitgangspunt bij de toerusting in onze gemeente is dat we die niet alleen aan jongeren aanbieden (in de vorm van bijv. zondagsschool en catechese) en niet alleen incidenteel laten plaatsvinden (bijv. rondom doop en belijdenis), maar meer gaan vormgeven als een langlopend, cyclisch en aan alle (volwassen) gemeenteleden aangeboden leertraject, aansluitend bij (de behoeften die samenhangen met) ieders levensfase en geloofsontwikkeling. Ook in de kerk is dus sprake van levenslang leren: leerlingen van Jezus raken nooit uitgeleerd!

Ons toerustingsaanbod bestaat enerzijds uit doelgroepgerichte toerusting (die alleen voor bepaalde doelgroepen bedoeld en toegankelijk is) en anderzijds uit toerusting die voor alle (volwassen) gemeenteleden bedoeld en toegankelijk is.

Voor belangstellenden, zoekers of mensen die hun kennis willen ‘opfrissen’ bieden we aan:
- Volwassenencatechese (8 avonden per seizoen o.l.v. ds. Wim Geuze)
- Alpha-cursus (10 avonden gecoördineerd door Janine van den Boogaard-Scharft en het Alpha-team): 2x per seizoen

Voor belijdeniscatechisanten bieden we aan:
- Belijdeniscatechese (15 avonden voorafgaand aan de belijdenis o.l.v. ds. Wim Geuze)
- Vervolg belijdeniscatechese (6 avonden in het seizoen na de belijdenis o.l.v. ds. Wim Geuze)
- Cursus ‘Wegwijs in de kerk’ (zie onder)

Voor nieuwe echtparen bieden we aan:
- Huwelijkscatechese (o.l.v. ds. Wim Geuze), bestaande uit: 2 avonden voorafgaand aan het huwelijk en 1 avond aan eind van seizoen waarin gehuwd is (de zogenaamde ‘huwelijksreünie’)

Voor (doop)ouders bieden we aan:
- Doopcatechese (o.l.v. ds. Wim Geuze), bestaande uit: 1 avond voorafgaand aan de doop en 1 avond aan eind van seizoen waarin gedoopt is (de zogenaamde ‘doopreünie’)

Voor alle gemeenteleden bieden we aan: een basistoerusting ter versterking van het geestelijk leven (in principe bedoeld als vervolg op de belijdeniscatechese, maar - indien gewenst - ook toegankelijk voor niet-belijdende leden), bestaande uit de volgende onderwerpen die cyclisch (elk seizoen of om het seizoen) worden aangeboden:

- Korte cursussen (van circa 2 of 3 avonden) over:

- Bidden * : cursus ‘Bidden, hoe doe je dat?’
- Bijbellezen * : cursus ‘De Bijbel, Gods Woord’
- Getuige-zijn * : cursussen ‘Gunnend Geloven’ en ‘Woorden geven aan je geloof’
- Gaven ontdekken en gebruiken * : ‘Netwerk-cursus’
- De Heilige Geest * : cursus ‘De Heilige Geest’
- Kerkelijk leven: cursus ‘Wegwijs in de kerk’ (over kerkelijke gebruiken / kerkdienst / financiën / kerkenraad / commissies / ambten / taken / activiteiten / PKN / etc.)

- Langere cursussen of trajecten (van circa 7 avonden), namelijk:

- cursus ‘Rondreis door de Bijbel’ *, bestaande uit 2 delen (OT en NT): over de inhoud en achtergronden van de Bijbel
- Bijbelstudiekring *, diepgaande studie over een bijbelboek naar keuze (o.l.v. ds. Wim Geuze)


Ter toelichting:
*    =     wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente, maar kan ook worden opengesteld voor leden van de Geref. Kerk en eventueel Chr. Geref. Kerk en is dus ‘interkerkelijk’ van karakter


We hopen van harte dat u in de loop van de tijd gebruik maakt van de vele mogelijkheden die het toerustingsaanbod van onze gemeente u biedt. Per jaar kunt u één of enkele onderdelen kiezen die aansluiten bij uw behoeften, levensfase, geloofsontwikkeling en beschikbare tijd.
Als u belangstelling hebt voor één van de onderdelen, meld u dan aan bij de daarbij genoemde cursusleiders. Dit zijn hun gegevens:
ds. Wim Geuze, 078 - 645 2637, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Janine van den Boogaard-Scharft, 078 - 673 2536, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.