LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 28 november is het weer ‘vier-de-zondag’ (en tevens 1e adventszondag).

Deze keer is ds. Gert van der Ende uit Zoetermeer onze (gast)voorganger.

Hij is werkzaam als geestelijk verzorger bij Defensie en zal spreken over het thema: 'Vechten voor vrede’ n.a.v. Jesaja 2:1-5 en Matteüs 5:1-10.

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen, deze keer vooral begeleid door ons combo met Cees Mesker en Paula Kegel op zang, Rens van Rossum op piano en Niels Robbemont op drums.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven, hetzij in de kerk (dan even vooraf reserveren!), hetzij via livestream of kerkomroep.


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 oktober is het weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht onze (gast)voorganger.

Hij zal spreken over het jaarthema van onze gemeente voor 2021-2022: 'Waar het hart vol van is… Goed nieuws willen we delen!’
Via dit jaarthema willen we gaandeweg het jaar het gemeentedoel ‘evangelisatie’ doordenken en meer in praktijk (leren) brengen.

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen, deze keer vooral begeleid door ons combo met Heleen den Hartog en Cees Mesker op zang, Rens van Rossum op piano/orgel en Niels Robbemont op drums.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven! En neem gerust iemand mee!


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 januari is het weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is dhr. Cees van Breugel de voorganger. Cees is missionair pionier en buurtpastor in Rotterdam-West bij de missionaire, multiculturele gemeenschap ‘Hart voor West’ (zie https://www.hartvoorwest.nl/).

Cees zal spreken over het thema: 'God dienen met mijn bezit' n.a.v. Matteus 6:19-34.
Dit thema sluit goed aan bij ons jaarthema ’Dienst’ (God, elkaar en de wereld dienen met wat we hebben en kunnen).

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream of kerkomroep.


Vier de zondag

Aankomende zondag 22 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is ds. Erik Groeneveld uit Papendrecht onze (gast)voorganger.

Hij zal spreken over het thema: 'Wachten…' Een thema waar we in coronatijd allemaal mee te maken hebben. Wachten is moeilijk, zeker als het lang duurt. Hoe ga je daarmee om? Het thema bepaalt ons ook bij de vraag waar we eigenlijk ten diepste op wachten en waar we naar uitzien. En hóe we dat doen: passief afwachtend of actief verwachtend?

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen, deze keer vooral begeleid door ons combo met Hanna Mesker en Eefje Groeneveld op zang, Rens van Rossum op piano en Nander de Man op drums.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven, hetzij in de kerk (dan even inschrijven), hetzij via livestream of kerkomroep.


Vier de zondag

Aankomende zondag 25 oktober is weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is ds. Erik Groeneveld de voorganger. Hij zal spreken over het thema: 'Ons leven in de handen van God' n.a.v. Prediker 3:1-8.

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en naast orgel ook combo.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream, kerkomroep of… (voor de snelle inschrijvers) in de kerk.


Vier de zondag