LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 24 januari is het weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is dhr. Cees van Breugel de voorganger. Cees is missionair pionier en buurtpastor in Rotterdam-West bij de missionaire, multiculturele gemeenschap ‘Hart voor West’ (zie https://www.hartvoorwest.nl/).

Cees zal spreken over het thema: 'God dienen met mijn bezit' n.a.v. Matteus 6:19-34.
Dit thema sluit goed aan bij ons jaarthema ’Dienst’ (God, elkaar en de wereld dienen met wat we hebben en kunnen).

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream of kerkomroep.


Vier de zondag

Aankomende zondag 25 oktober is weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is ds. Erik Groeneveld de voorganger. Hij zal spreken over het thema: 'Ons leven in de handen van God' n.a.v. Prediker 3:1-8.

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en naast orgel ook combo.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream, kerkomroep of… (voor de snelle inschrijvers) in de kerk.


Vier de zondag

Aankomende zondag 23 februari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Willem Koudijs, een jongeman die studeert voor predikant, is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “De kerk als bemoedigende gemeenschap”.

Dit thema sluit nauw aan bij ons jaarthema ‘samen een gemeenschap vormen’.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook nieuwere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 27 september is het voor het eerst sinds lange tijd weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer met 2 voorgangers: Jan Kranendonk en Jesse van Nes. Jesse zal de verkondiging verzorgen over het originele thema: ‘De genade van de slaap’, naar aanleiding van Psalm 127:1-2 (met die intrigerende psalmregel 'Hij geeft het zijn geliefden in de slaap’) en Marcus 4:26-29.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en naast orgel ook combo.

Er zal deze keer geen gedrukte liturgie zijn, dus graag zelf het Liedboek en Hemelhoog meenemen.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen - wel tijdig inschrijven, want vol is vol - of mee te luisteren via kerkomroep!


Vier de zondag

Op zondag 26 januari 2020 wordt een bijzondere vier-de-zondag-dienst gehouden. Het thema is: ‘Waarom geloven in Jezus?? (lessen uit de liederen van Johannes de Heer - 2e serie)’.

Niet alleen zullen er in de samenzang (met koperbegeleiding) veel liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen, maar er zijn bij wijze van muzikaal intermezzo ook enkele liederen te beluisteren die worden uitgevoerd door een combo met blazers. Muzikale medewerking wordt verleend door Theresia Kranendonk - Sint Nieklaas (zang), Rens van Rossum (orgel/piano), Jan van Drunen (toetsen/bas), Niels Robbemont (drums) en een koperensemble o.l.v. Arnold Zwijgers, bestaande uit: Arie Zwijgers (cornet), Cees van Brugge (bugel), Jan Kranendonk (cornet), Arnold Zwijgers (hoorn) en Jan van Gemert (bastuba). Voor deze gelegenheid is (in vergelijking met eerdere soortgelijke diensten) ander liedrepertoire uit de bundel van Johannes de Heer geselecteerd.

De uitvoerenden hebben zich o.a. laten inspireren door gospelzangeres Joke Buis, die de afgelopen jaren een heel aantal liederen van Johannes de Heer in frisse en eigentijdse arrangementen heeft opgenomen. Ouderen zullen deze liederen nog goed kennen van vroeger, maar ook voor jongere generaties zijn deze liederen daardoor nu meer toegankelijk.

De dienst begint om 10:00 uur. Voorganger is Jan Kranendonk die in enkele korte overdenkingen vanuit de Bijbel zal aansluiten bij de (boodschap van de) gezongen liederen.

Beoogd wordt om (voor zowel jongeren als ouderen) een inspirerende dienst te verzorgen met een royaal muzikaal aandeel en met lessen van levensbelang.

Ook gasten en belangstellenden zijn hartelijk welkom!