LogoHG

Aankomende zondag 27 januari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Deze keer is er een gastvoorganger: Bert Bakker.

Als thema voor de dienst heeft hij gekozen: Waar Wie is Jezus?
Uitgangspunt is de geschiedenis over de 12-jarige Jezus in de tempel (Lucas 2:40-52).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag