LogoHG

Aankomende zondag 25 augustus is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “Leven zoals leven bedoeld is”. Dat wordt uitgewerkt in 2 deelaspecten: aanhankelijk leven (God liefhebben) en afhankelijk leven (God nodig hebben).

We denken na over hoe we dat in de praktijk van ons (gebeds)leven gestalte kunnen geven.

Voor wie zich alvast wil inlezen: de bijbellezingen zijn uit Deuteronomium 30:15-20 en Johannes 15:1-8.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag