LogoHG

Aankomende zondag 27 oktober is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger. Hij zal spreken over het thema: “De kracht van de kerk als gemeenschap”.

De kerk heeft lang niet altijd een goede naam, maar toch heeft de kerk meer te bieden dan veel mensen denken. Waar zit die kracht in? En wat is eigenlijk het wezen van de kerk?
En meer persoonlijk: Wat heb je eraan om te participeren in een christelijke gemeente? Waartoe gebruikt God de kerk in ons leven?
Bij dat soort vragen zullen we stilstaan, in nauwe aansluiting op ons jaarthema ‘gemeenschap’ (samen een gemeenschap vormen).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag