LogoHG

Aankomende zondag 25 oktober is weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is ds. Erik Groeneveld de voorganger. Hij zal spreken over het thema: 'Ons leven in de handen van God' n.a.v. Prediker 3:1-8.

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en naast orgel ook combo.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream, kerkomroep of… (voor de snelle inschrijvers) in de kerk.


Vier de zondag