LogoHG

Aankomende zondag 24 januari is het weer ‘vier-de-zondag’!

Deze keer is dhr. Cees van Breugel de voorganger. Cees is missionair pionier en buurtpastor in Rotterdam-West bij de missionaire, multiculturele gemeenschap ‘Hart voor West’ (zie https://www.hartvoorwest.nl/).

Cees zal spreken over het thema: 'God dienen met mijn bezit' n.a.v. Matteus 6:19-34.
Dit thema sluit goed aan bij ons jaarthema ’Dienst’ (God, elkaar en de wereld dienen met wat we hebben en kunnen).

De opzet van de vier-de-zondag is bekend: een laagdrempelig karakter, een prikkelend of relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen.

Een ieder (zowel jong als oud) wordt van harte uitgenodigd om de vier-de-zondag mee te beleven via livestream of kerkomroep.


Vier de zondag