LogoHG

Vier-de Zondag

Aankomende zondag 26 mei is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Bart van Nes uit Zwijndrecht is deze keer de voorganger. Bart is een jonge spreker die vanuit IFES werkt onder studenten. Vanuit zijn werk weet hij goed wat er leeft in de samenleving en onder jongeren en studenten.

Onze tieners en (al dan niet studerende) jongeren worden daarom in het bijzonder opgeroepen om erbij te zijn!

Aan de hand van het thema “Who needs God?” zal Bart ingaan op vragen als: Waarom zou je eigenlijk in een God geloven, wat heb je er aan? En wat is de relevantie van God in Nederland waar iedereen toch gelukkig is?

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 28 april is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. Leo van der Eijk uit Zwijndrecht is deze keer de voorganger.

Het thema is: "Wandelen met Jezus" (n.a.v. Lucas 24:13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 februari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Jan Kranendonk is deze keer de voorganger.

Het thema is: Waarom Jezus volgen? (is het niet genoeg om in Hem te geloven?)
Hiermee sluiten we aan bij ons jaarthema ‘discipelschap’, maar proberen we ook antwoorden te geven op vragen die je zomaar gesteld kunnen worden (of die misschien wel bij jezelf leven):
Waarom zou je Jezus eigenlijk volgen? Welke goede redenen zijn daarvoor?
Speciaal voor de jongeren wordt er in de dienst ook gewerkt met enkele filmpjes via de digi-borden.
Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeentezanggroep, Rens van Rossum en Niels Robbemont.

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 24 maart is het in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Ds. W. Geuze is deze keer de voorganger.

Met een knipoog naar het spektakel dat dit jaar in Dordrecht wordt gehouden is het thema: ‘The Passion?!’

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag

Aankomende zondag 27 januari is het weer ‘vier-de-zondag’! Een toegankelijke dienst die begint om 10.00 uur, waarin gasten en belangstellenden in het bijzonder welkom zijn.

Deze keer is er een gastvoorganger: Bert Bakker.

Als thema voor de dienst heeft hij gekozen: Waar Wie is Jezus?
Uitgangspunt is de geschiedenis over de 12-jarige Jezus in de tempel (Lucas 2:40-52).

De opzet van de vier-de-zondag is inmiddels bekend: een laagdrempelig karakter, een relevant thema, naast vertrouwde ook modernere liederen en… na afloop (in Ons Centrum) koffie en ontmoeting.

Aarzel niet om te komen of iemand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!


Vier de zondag