LogoHG

Cursussen

De Bijbel is het best verkochte, meest vertaalde en best verspreide boek ter wereld. Het is de bron en de norm voor ons geloof. En zonder de Bijbel is het voor ons onmogelijk om God en Zijn bedoelingen te leren kennen. Daarom verdient de Bijbel het om gelezen te worden!

(een scala aan toerustingsmogelijkheden: maak er gebruik van!)

Als gemeente willen we diverse mogelijkheden aanbieden aan leden en belangstellenden om onderwezen of toegerust te worden. Toerusting wil zeggen: door middel van onderwijs en training mensen klaar- en gereedmaken voor hun taak en uitruisten met wat ze nodig hebben om als christen te leven en geestelijk te groeien.

NIEUWE RONDREIS DOOR DE BIJBEL (Oude Testament), bij voldoende animo.

De Bijbel is het best verkochte, meest vertaalde en best verspreide boek ter wereld. Het is de bron en de norm voor ons geloof. En zonder de Bijbel is het voor ons onmogelijk om God en Zijn bedoelingen te leren kennen. Daarom verdient de Bijbel het om gelezen te worden!