LogoHG

In onze tijd zijn er nogal wat mensen die op hun eentje geloven zonder daarbij een kerkdienst te bezoeken. Je kunt toch voor jezelf ook uit je Bijbel lezen? Toch loop je op die manier heel wat mis…

waarom naar kerkIn de kerkdienst is God namelijk op een bijzondere manier aanwezig. Jezus zelf heeft gezegd: ‘Waar twee of drie mensen in Mijn Naam bijeen zijn daar ben Ik zelf in hun midden.’ (Matt. 18:20). Wanneer wij in Zijn Naam bij elkaar zijn mogen wij dus op een bijzondere manier Zijn aanwezigheid verwachten. Door zijn Woord (de Bijbel) en door Zijn Heilige Geest is Hij dan bij ons. Verder lezen we in het Nieuwe Testament telkens dat de Heilige Geest daar wordt uitgestort waar mensen biddend rond Gods Woord bij elkaar zijn (Hand. 1:14 en 2:1, 4:31, Ef. 4:18-20). Nergens lezen we dat gelovigen vervuld worden met de Heilige Geest als ze alleen zijn. Van de kerkdienst mag je dus een bijzondere zegen verwachten die je thuis misloopt. Daarnaast is het ook goed om medegelovigen te ontmoeten, samen God de lof te zingen die Hem toekomt en samen te bidden voor de nood van de wereld. Naar de kerk gaan doe je niet alleen voor jezelf maar ook en vooral voor God en voor je medegelovigen.