Van zaalkerk naar kruiskerk
Oude landkaarten van 's-Gravendeel laten overduidelijk zien, dat de plaats waar het huidige kerkgebouw van de Hervormde gemeente staat, ook vroeger de plaats geweest moet zijn waar de eerste kerk heeft gestaan.
Wanneer de eerste kerk is gebouwd is niet te achterhalen. Dominee Blokkius duidt de "kerck" aan als "getimmerte". In de dagen van Ds. Mochart is er sprake van een "kerckehuis".

Hier vind je de volledige tekst van de preken die door onze eigen predikant en pastoraal werkers werden gehouden (‘Preek van de week’). 

preken

foto kerkOns kerkgebouw staat midden in de dorpskern van ’s Gravendeel. Vlak bij de kreek waar zich veel van ons dorpsleven en festiviteiten afspeelt. De makers van ons kerkzegel hebben in die kreek ook een verwijzing naar Psalm 1 gezien ‘Een boom geplant aan waterstromen’. Zo wil onze gemeente midden in het huidige leven van gewone ’s Gravendelers staan en tegelijk weet hebben van een dieper geheim dat ons leven draagt.

Lees meer...

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de meest recente diensten beluisteren en eventueel downloaden.

Klik hier en u wordt doorgestuurd naar de site van Kerkomroep.nl.

kerkomroep

In onze tijd zijn er nogal wat mensen die op hun eentje geloven zonder daarbij een kerkdienst te bezoeken. Je kunt toch voor jezelf ook uit je Bijbel lezen? Toch loop je op die manier heel wat mis…