LogoHG

Hier vind je de volledige tekst van de preken die door onze eigen predikant en pastoraal werkers werden gehouden (‘Preek van de week’). 

preken