follow up 2
Op 25 oktober is er een tweede kans om mee te doen aan de Follow-up-kring. Die kring is bedoeld voor iedereen die een vervolg (Follow-up) wil geven aan bijvoorbeeld catechisatie of Alpha-cursus.
Centraal staat de vraag wat het betekent om in deze tijd volgeling (follower) van Jezus Christus te zijn. Samen lezen we daarover het boek ‘Vriendschap met God’ van ds. L.M. Vreugdenhil. Follow-up wil niet zeggen dat je belijdenis gaat doen. Die mogelijkheid is er – in overleg – wel. De avond wordt gehouden in Ons Centrum en begint om 20:00 uur.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met ds. Dierx.