De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1, tenzij hieronder anders vermeldt.

Sinds zondag 11 oktober 2020 is er een livestream vanuit de Hervormde Kerk beschikbaar, zie dit artikel.
Directe link: Livestream Hervormde Kerk

Preekbeurten oktober/november 2023

29 oktober 10:00 uur Ds. S. Dierx, jeugddienst de Aanloop
  17:00 uur In CGK Hervormingsdienst, ds. J. Wessels, ‘s-Gravenhage
1 nov.  8.30 uur  Ds. S. Dierx, Kinderdankdienst
  19.30 uur  Ds. S. Dierx, Dankdagdienst
5 nov.  10.00 uur Ds. S. Dierx, Voorbereiding H.A.
12 nov.  10.00 uur Ds. S. Dierx, Viering H.A.
19 nov.  10.00 uur Ds. Jac. Jongejan, Ottoland
26 nov.  10.00 uur Ds. S. Dierx, Vier de zondag, Eeuwigheidszondag


Eerstvolgende tienerpreek: 12 november