De komende jaren staat onze gemeente voor grote uitdagingen om onze gemeente financieel gezond en toekomstbestendig te houden. Daarom wordt in elke dienst gecollecteerd. Dit kan tijdens het collectemoment via de Appostel-app of aan het einde van de dienst in de collectezakjes met contant geld of vooraf aangekochte collectebonnen. Voor vragen over de Appostel-app of voor hulp bij het installeren op uw telefoon of het gebruik ervan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.
Daarnaast worden verspreid over het jaar brieven bij gemeenteleden bezorgd, die we van harte bij u aanbevelen. Voorheen gebeurde dat met behulp van bijgevoegde acceptgiro’s. Nu kan dat d.m.v. overschrijving en/of QR-code.

Wanneer kunt u post verwachten?
- In de 3e/4e week van januari: Actie Kerkbalans, dit is een landelijke actie van kerken en is het hoofdbestanddeel van de inkomsten t.b.v. onderhoud en de personele kosten in de kerk. In veel gemeenten wordt een 2% norm van het netto-inkomen gevraagd. Informeer ook eens vrijblijvend bij de kerkrentmeesters over de fiscale mogelijkheden om uw bijdrage aftrekbaar te maken. Hierdoor kunt u uw bijdrage tot soms wel 50% verhogen zonder dat u hier netto op achteruit gaat.
- In de week voorafgaande aan de zogenaamde Stille Week (maart/april): Paascollecte, een extra aanvulling op de kerkelijke bijdrage.
- In september: een vast bedrag als bijdrage voor de Solidariteitskas voor elk belijdend lid en dooplid: de helft gaat naar de landelijke organisatie van de PKN ten behoeve van gemeenten die niet zelfvoorzienend zijn en de andere helft is voor onze eigen gemeente.
- Eerste week van oktober: najaarszendingscollecte ten behoeve van de zending en het werelddiaconaat.
- Vanaf de tweede helft van december: oudejaarscollecte ten behoeve van het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.