Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel voor veel mensen weggevallen, en is deze vorm van geven kansrijk voor onze kerk. We besteden er daarom extra aandacht aan.

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen
Dat is het idee. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.
 
Twee voorbeelden:
U bent 55 jaar en uw verzamelinkomen is € 40.000. U maakt € 600 aan de kerk over als vrijwillige bijdrage, daarnaast nog € 50 voor de zending en € 150 voor de eindejaarscollecte. U heeft voor € 240 collectebonnen gekocht. U heeft dus totaal aan giften € 1.040. Daarvan mag u € 400 (1% van € 40.000) niet aftrekken. Rest € 640 waarvan u bij een belastingpercentage van 42% dus € 268 belastingvoordeel geniet. Netto kost uw bijdrage aan de kerk dus € 1.040 - € 268 = € 772 Het belastingvoordeel van € 268 kunt u doorgeven aan de kerk. U kunt uw bijdragen verhogen tot ongeveer € 1.450: het kost u immers niks extra!
Hetzelfde voorbeeld, maar nu volgens de methode “slim schenken”, dus d.m.v. een periodieke gift.  U heeft nu een belastingvoordeel van 42% van € 1.040 = € 437. Netto kost uw bijdrage aan de kerk dus € 1.040 - € 437 = € 603. Een verschil van € 168 met het vorige voorbeeld.
Tip!
Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Daarom wordt bij het werven van periodieke giften aan de gever gevraagd bruto meer te doneren, zodat de kerk een hogere bijdrage krijgt zonder dat het de gever netto meer kost.
Met de schenkcalculator op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel kunt u het fiscale voordeel berekenen.

Overeenkomst
Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Op onze website www.hervormdsgravendeel.nl  is een model beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.

Uw gift is een periodieke gift als:
•    u de gift hebt laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst;
•    u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI  of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
•    deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
•    u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
•    de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
•    de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar:
•    Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
•    Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Wilt u meer informatie over deze manier van schenken en de voorwaarden waaronder deze moet plaatsvinden, neemt u dan contact op met uw belastingconsulent. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.