De collectebonnen zijn vanaf heden verkrijgbaar in de volgende waarden:

  • oranje vellen van 20 stuks à € 1,-- (nieuw)    (waarde per vel € 20,--)
  • blauwe vellen van 20 stuks à € 1,50              (waarde per vel € 30,--)
  • gele vellen van 20 stuks à € 2,--. (nieuw)      (waarde per vel € 40,--)

De witte en groene bonnen met een waarde van respectievelijk € 0,75 en € 1,20, zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer leverbaar.

U kunt de bonnen op maandagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur in de consistorie achter de kerk tegen contante betaling verkrijgen.

Ook is het mogelijk het bedrag aan gewenste vellen rechtstreeks te storten op bankrekening NL92 INGB 0000 1259 19 t.n.v. Hervormde Gemeente ’s Gravendeel o.v.v. het aantal, de kleur vellen en uw adres. Na ontvangst worden de vellen bij u thuisbezorgd.

Het voordeel van de collectebonnen is, dat u nooit om klein geld verlegen zit, het voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is en de kerk minder aan bankkosten kwijt is om het geld zelf te storten bij de bank. Met name de besparing in bankkosten is voor de kerk een reden om het gebruik van collectebonnen bij u aan te bevelen.

Wij hopen van harte op uw medewerking!

College van Kerkrentmeesters