De missie van onze gemeente is:

Samen Jezus ontmoeten, Jezus (leren) volgen en Jezus bekendmaken, midden in 's-Gravendeel.

Lees hier vanuit welke overwegingen we tot dit mission statement zijn gekomen.

visieAls gemeente willen we graag meer bewust raken van onze drievoudige roeping (naar God, naar elkaar en naar de wereld) en meer gedreven worden door de vijf doelen die de gemeente volgens de Bijbel heeft, namelijk: aanbidding, discipelschap, gemeenschap, dienst en evangelisatie. Dit heeft geresulteerd in de volgende visie voor ons gemeenteleven:

Als leden van de Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel leven we tot eer van God, tot zegen van elkaar en tot heil van de wereld (in het bijzonder ons dorp ’s-Gravendeel).

In de kracht van de Heilige Geest:

  • hebben we God lief en aanbidden we Hem, als Zijn kinderen
  • volgen we Jezus na en gehoorzamen Hem, als Zijn discipelen
  • vormen we samen een gemeenschap, als leden van Gods gezin en van Jezus’ lichaam
  • dienen we God, elkaar en de wereld, met wat we hebben en kunnen (tijd, kracht, geld, goed, gaven en talenten)
  • zijn we in de wereld getuige van Jezus, in woord en daad, teneinde nieuwe discipelen te maken.

Daarbij staan we open voor samenwerking met andere kerken in ons dorp en ervaren we een bijzondere verantwoordelijkheid voor diegenen die van oudsher verbonden waren met of betrokken waren bij onze gemeente, maar van de gemeente en haar Heer vervreemd zijn geraakt of dreigen te raken.
Deze visie is vervolgens geconcretiseerd richting het beleid dat we als gemeente willen voeren. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Ons beleid’.