Als kerk zijn we er niet voor onszelf. Ons bestaan danken we aan God zelf die er eens voor gezorgd heeft dat ook hier in ’s-Gravendeel het evangelie van Jezus Christus werd verkondigd. Door deze blijde boodschap weten we ons als gemeente geroepen God, elkaar en de wereld om ons heen te dienen. Wat dit concreet betekent wordt uitgewerkt in onze missie en visie en ons beleid.