De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Hendrik Hamerstraat 1, tenzij hieronder anders vermeldt.

Sinds zondag 11 oktober 2020 is er een livestream vanuit de Hervormde Kerk beschikbaar.
Directe link: Livestream Hervormde Kerk

Preekbeurten februari / maart 2024

 25 februari  10:00 uur  De heer C. van Breugel, Rotterdam, Vier-de-zondag
 3 maart  10:00 uur Mevr. S. Smedinga, Strijensas,, zendingsdienst
 10 maart  10:00 uur Mevr. E. van Nes, Dordrecht, jeugddienst zondagsschool
 13 maart  19:30 uur Ds. S Dierx, Biddag
 17 maart  10:00 uur Ds. S Dierx, aangepaste gezinsdienst
 24 maart  10:00 uur Ds. G.J. van der Ende, Berkel en Rodenrijs, Vier-de-zondag, Palmzondag, voorb. H.A.
 29 maart  19:30 uur Ds S. Dierx, Goede vrijdag, viering H.A. Gezamenlijke dienst
 31 maart   9:45 uur Ds. S. Dierx, Pasen


Eerstvolgende tienerpreek:
10 maart