Elke 4e zondag van de maand is er ‘Vier-de-zondag’: een dienst waarin we in het bijzonder vieren hoe goed het is om bij God en bij elkaar te mogen horen! De ‘Vier-de-zondag’ is laagdrempelig van opzet en speciaal bedoeld om gasten en belangstellenden voor uit te nodigen. Zowel qua inhoud als vormgeving proberen we aan te sluiten bij hun belevingswereld. In de preek kiezen we vaak een thema dat aansluit bij de actualiteit of ingaat op vragen die bij veel mensen leven.

Naast psalmen en gezangen is er bij vier-de-zondagen ook veel ruimte voor nieuwere, meer eigentijdse liederen. Daarom is er standaard (naast het orgel) een muziek/zangcombo aanwezig voor de muzikale begeleiding.

Na afloop drinken we in Ons Centrum koffie met elkaar en is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Juist wanneer de kerkgang in ons leven wat op de achtergrond geraakt is, kan de vier-de-zondag een goed moment zijn om weer in te stappen. Een mooie gelegenheid dus om zelf de draad van de kerkgang weer op te pakken of om anderen voor uit te nodigen!