8e editie ‘s-Gravendeel Zingt

Op zondagavond 10 december gaan we weer samen zingen tot Gods eer bij de 8e editie van ’s-Gravendeel Zingt.

sdeelzingt

Deze editie is voorbereid vanuit de Hervormde Gemeente, maar wordt om praktische redenen gehouden in de Ichthuskerk (CGK), Zuid Voorstraat 26.

De avond begint om 19:30 uur en heeft als thema: ‘Licht in het donker’, aansluitend bij de tijd van advent.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Martine Baijens, Marjolein van der Beek, Elleke van der Feest, Annemieke Krijgsman en Gea van der Leeden (zang), Nico de Mol (piano), Niels Robbemont (drums), Sander Barth (orgel) en Jan Kranendonk (trompet).

We hopen op een goede opkomst uit alle kerken en generaties: niet alleen ouderen, maar ook tieners, jongvolwassenen en de middengeneraties zijn welkom. Samen willen we God aanbidden, loven en danken met een combinatie van bekende en goed zingbare liederen, zowel modern als klassiek. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.