Elk jaar klinken in de lijdenstijd de vertrouwde klanken van de Matthäus Passion. Het is een manier om het lijdensverhaal van Jezus Christus te vertolken èn ons te betrekken bij dat lijdensverhaal. Ook andere vormen van kunst proberen ons te bewegen om geen buitenstaander te blijven, zoals schilderijen. Met veel detail zijn bijvoorbeeld gewone mensen bij het kruis weergegeven om aan te geven: ook zij, ook wij zijn erbij. Op deze avond willen we een aantal schilderijen nader bekijken. Ik zal enkele dingen uitleggen, maar het gaat er vooral om dat we zelf kijken en ook iets beleven van het lijden van onze Heer Jezus Christus. De avond is op woensdag 6 maart 2024 in Ons Centrum en begint om 20.00 uur. Van harte welkom om mee te kijken en beleven! 

lastman kruisiging grt

Ds. Dierx