In de Stille week, maandag 25 t/m donderdag 28 en zaterdag 30 maart, zijn er bijeenkomsten in de Hervormde kerk.
Elke avond is er in ons kerkgebouw gelegenheid om aan de hand van het thema “de lijdensweg van de goede Herder” stil te staan bij het lijden en sterven van onze goede Herder Jezus Christus en het naderende Paasfeest.


De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Dit jaar hebben we elke avond een ingetogen muzikaal intermezzo.
Op maandag en zaterdag Hoekschewaards Mannenkoor
Dinsdag; Koos en Elise Visser
Woensdag; Sander Barth
Donderdag; ensemble vanuit muziekkorps Juliana

De dienst is via Kerktelefoon te beluisteren, er is geen Livestream van de dienst.
We hopen u/jullie allemaal te ontmoeten en op deze manier voor te bereiden op het komende Paasfeest wees van harte welkom in ons kerkgebouw.