O2-avond over Gods overval (Jezus’ komst als een dief)
Zondagavond 14 januari wordt er een nieuwe O2-avond gehouden.
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand, gehouden in Ons Centrum van 19.30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Gods overval: Jezus komt als een dief! Wat betekent dat voor ons?
We denken na over de wederkomst van Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Is dat iets wat ons zal overvallen? Is Jezus’ komst ongewenst of juist zeer gewenst? En waarom? Hoe leef je zo dat de komende Rechter welkom is? En waarom noemt de Bijbel dat ‘wakker blijven’? En hoe ziet zo’n waakzaam leven er dan uit?
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. Zo leren we uit de Bijbel en van elkaar!
Ter voorbereiding kan de volgende video alvast bekeken worden: https://www.evangelisch-college.nl/advent2023-4/ (en ook 1 Thess.5:1-10 gelezen worden).
De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten.
Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden, in een setting waarin meer ontmoeting, gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.