Zondagavond 11 februari wordt er een nieuwe O2-avond gehouden.

O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand, gehouden in Ons Centrum van 19.30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).


De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Wat bidden we eigenlijk als we zeggen: ‘Uw Naam worde geheiligd’?
Aansluitend bij ons jaarthema (‘Samen God aanbidden’) denken we deze keer na over de eerste bede uit het Onze Vader. Waar bidden we dan eigenlijk om? Wat betekent ’de heiliging van Gods naam’? En wat heeft dit met ons (dagelijks) leven te maken? En die Naam van God: hoe is die en wat zegt die ons? Je merkt: vaak omvat zo’n ‘standaard’ gebed meer aspecten dan we denken.

Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. Zo leren we uit de Bijbel en van elkaar!

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden, in een setting waarin meer ontmoeting, gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.