Zondagavond 14 april wordt er een nieuwe O2-avond gehouden.
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand, gehouden in Ons Centrum van 19.30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Wat is de inhoud van het evangelie dat de Bijbel verkondigt?

Dat lijkt een eenvoudige vraag. We weten immers wat het goede nieuws is dat de Bijbel ons vertelt? Toch zou het zomaar kunnen dat het evangelie méér omvat dan wij vaak denken.
En dat we dus een te beperkt beeld hebben van Gods goede nieuws. Of dat we bepaalde aspecten over- of onderbelichten. Kortom: goed om hier met elkaar eens dieper op in te gaan.
De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten.
Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden, in een setting waarin meer ontmoeting, gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.