Wanneer mag je het avondmaal mee-vieren? Mag dat alleen wanneer je belijdenis hebt gedaan of mag je ook als dooplid, ongeacht je leeftijd, het avondmaal meevieren?


Kerken mogen volgens de kerkorde zelf besluiten wie er mag deelnemen aan het avondmaal. In het beleidsplan van de komende jaren, heeft de kerkenraad opgenomen om dit in onze gemeente verder te onderzoeken.
Daarom nodigt de kerkenraad u en jou uit voor een eerste bijeenkomst over de viering van het avondmaal op zondag 26 mei nà de kerkdienst.
Ter voorbereiding delen we de brochure ‘Samen aan tafel? Kind, jongere en avondmaal’. en Kinderen aan het Avondmaal_bespreking gemeente