De Commissie Kerk & Israël bestaat uit ds. Rein ten Napel, Lieneke Zuideweg, Maarten Havelaar en Edith Kranendonk. De commissie dient onze gemeente door:
-   Het geven van informatie over Israël op basis van onze onopgeefbare verbondenheid als Kerk met Israël als volk van God op grond van Romeinen 11, dat begint met vraag en antwoord van de apostel Paulus: ‘Heeft God Zijn volk verstoten? … Volstrekt niet!’
-   Het organiseren van de Israëlzondag op de eerste zondag in oktober. Dit jaar zal Israëlzondag op 1 oktober gevierd worden, in de morgendienst met ds. Dierx en in de middag zal er weer een zangdienst worden gehouden in Ons Centrum, waarin u voorafgaand aan de dienst wordt uitgenodigd voor het proeven van Israëlische lekkernijen. U wordt hierover in de zondagsbrief verder geïnformeerd.
-   Het beleggen van een Israëlavond met spreker en/of het helpen organiseren van een ‘Zingen voor Israël’ avond in samenwerking met ‘Christenen voor Israël’ te Nijkerk.
-   Aandacht voor antisemitisme.
-   Het adviseren van de kerkenraad inzake Israël.
Contactpersoon:
Edith Kranendonk    tel. 6736201        Langedam 4

Lees hier de Nieuwsbrief van de Desert Rose.

Lees hier het bericht “Wie barmhartig is voor de wrede, wordt uiteindelijk wreed voor de barmhartige.”