Elk jaar klinken in de lijdenstijd de vertrouwde klanken van de Matthäus Passion. Het is een manier om het lijdensverhaal van Jezus Christus te vertolken én ons te betrekken bij dat lijdensverhaal. Ook andere vormen van kunst proberen ons te bewegen om geen buitenstaander te blijven, zoals schilderijen. Met veel detail zijn bijvoorbeeld gewone mensen bij het kruis weergegeven om aan te geven: ook zij, ook wij zijn erbij. Op deze avond willen we onder leiding van ds. Dierx een aantal schilderijen nader bekijken. Hij zal enkele dingen uitleggen, maar het gaat er vooral om dat we zelf kijken en ook iets beleven van het lijden van onze Heer Jezus Christus.

Datum: woensdag 6 maart 2024
Aanvang: 20:00 uur in Ons Centrum
Leiding: ds. Dierx

lastman kruisiging grt