Ouders kunnen zich bij de predikant melden voor de doop van hun kindje. Van doopouders wordt verwacht dat zij doopcatechese volgen. Deze doopcatechese wordt voorafgaand aan de doopdienst gegeven door de predikant gedurende 2 of 3 avonden (mede afhankelijk van de beschikbare tijd).

Doopfont