Het is van belang vroegtijdig, wanneer de huwelijksdatum bekend is, contact op te nemen met de predikant om de juiste tijd voor de huwelijksinzegening af te spreken.
De gang van zaken in de trouwdienst wordt met het bruidspaar doorgenomen. Dit staat ook vermeld op een stencil dat aan het bruidspaar wordt uitgereikt. Daarnaast is er een vragenlijst, die aan de koster moet worden overhandigd.
Geruime tijd voor de trouwdag wordt er een afspraak gemaakt voor een huwelijksgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van het huwelijksformulier. Verder is er de mogelijkheid om over de te zingen liederen en de trouwtekst met elkaar te spreken. De huwelijksinzegening wordt vermeld in de kerkbode en de zondagsbrief en afgekondigd in de kerkdienst.