Bij verhuizing binnen ’s-Gravendeel en bij vertrek uit ’s-Gravendeel is het versturen van een verhuisbericht aan de predikant of de scriba, zeker voor diegenen die niet in SILA opgenomen wilden worden, noodzakelijk. SILA is een geautomatiseerd landelijk bestand, dat in de plaats is gekomen van de vermelding ‘kerkelijke gezindte’ op de persoonskaart in de bevolkings-administratie van de burgerlijke gemeente.
De kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de ledenadministratie, kunnen dan uw gegevens verwerken in de plaatselijke administratie.
Nieuw ingekomen Hervormde leden worden dringend verzocht hun adres in ’s-Gravendeel aan de predikant of de scriba door te geven. Vertrekkende leden worden geadviseerd in hun nieuwe woonplaats z.s.m. contact te zoeken met de gemeente daar.